Årsstämma i ScioReality AB (publ)

ScioReality AB (publ) kallar till årsstämma den 5 februari kl 17:00 på Tegelbacken 4A i Stockholm. Begäran om stämmohandlingar skickas till oscar.anden@scioreality.com.